bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kierunki ksztacenia

OFERTA EDUKACYJNA:


Indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Nauka dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki).
Zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów (koła przedmiotowe, sportowe, ogólnorozwojowe).
Organizacja wyjazdów i wycieczek nie tylko naukowych.


ZAPEWNIAMY:


Wykwalifikowaną, dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
Opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną i dydaktyczną
(dla najlepszych i wymagających pomocy).
bezpieczeństwo uczniom powierzonym naszej opiece.
Doskonałe warunki atrakcyjnego i aktywnego uczenia się.
Systematyczny kontakt z rodzicami i przepływ informacji.
Estetyczny wyglad pomieszczeń, w których przebywają uczniowie.
Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
Dobre przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, rodzinie,
środowisku lokalnym i w ojczyźnie.

SZCZYCIMY SIĘ:


Dobrymi, bezpiecznymi i przyjaznymi warunkami do nauki.
Różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertą edukacyjną.
Wysokimi wynikami z egzaminów zewnętrznych.


BAZA SZKOŁY:

 Sale komputerowa z dostępem do Internetu;
Dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej;
Hot Spot na terenie placówki;
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna;
2 boiska sportowe;

Kompleks sportowy "Orlik"
Ogród dydaktyczny;

Siłownia zewnętrzna;
Biblioteka szkolna;

Świetlica;
Kuchnia oraz stołówka;
Całodobowy monitoring ;


STWARZAMY MOŻLIWOŚCI:


zdobywania wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie;
prezentowania siebie na forum szkoły i poza nią (konkursy przedmiotowe, wydawanie czasopisma, zawody sportowe);
rozwijania i poszerzania zainteresowań (koła przedmiotowe i koła zainteresowań);
działania w organizacjach i organach szkoły (samorząd uczniowski);
współdecydowania o sprawach i decyzjach zapadających w szkole.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 06.11.2015
Podpisał: Marzanna Świątek
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 874