bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W KLONOWEJ

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć:
• wychowania fizycznego
• pozalekcyjnych zajęć sportowych
• rozgrywek sportowych
• gier i zabaw ruchowych
• uroczystości szkolnych
2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wyżej wymienionych zajęć odpowiadają:
 nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej - podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowych, rozgrywek sportowych
 opiekunowie świetlicy - podczas gier i zabaw ruchowych
 inni nauczyciele - podczas przygotowywania uroczystości szkolnych
3. W sali nie mogą przebywać uczniowie bez nadzoru nauczycieli.
4. Za stan urządzeń znajdujących się na sali i sprzętu sportowego odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia. Uczniowie są współodpowiedzialni za sprzęt i urządzenia, z których korzystają.
5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu bądź budynku, szczególnie zagrażające bezpieczeństwu uczniów, nauczyciele i inni pracownicy zgłaszają dyrektorowi szkoły.
6. Wszystkich ćwiczących w sali gimnastycznej obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie ( halówki, trampki z miękką podeszwą), spodenki gimnastyczne, koszulka.
7. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek w sali.
8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać i sprzątać tylko w obecności nauczyciela.
9. Uczeń może opuścić salę tylko za wiedzą prowadzącego zajęcia.
10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
11. Uczniowie do zajęć przygotowują się w przebieralniach zachowując tam odpowiedni porządek.
12. W czasie zajęć pomieszczenia przebieralni są zamknięte.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 30.01.2016
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 448