bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pracownicy Zespołu Szkół w Klonowej


Pracownicy szkoły
Nauczyciele
Renata Więzowska - dyrektor (matematyka)
Grażyna Palusińska - zastępca dyrektora (język polski)
Mariola Perdek - zastępca dyrektora (wychowanie przedszkolne)
Jakub Frydrychowski - biologia, przyroda
Marek Bielecki - wychowanie fizyczne
Bożena Błaszczyk – wychowanie przedszkolne
Wioleta Błaszczyk - religia
Maria Cichosz - technika, wychowawca świetlicy
Urszula Golańska - edukacja wczesnoszkolna
Paweł Goszczyński - muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Agata Kiełbaska - język polski, plastyka, zajęcia artystyczne
Karolina Kolańska- język angielski
Anna Mokros - matematyka
Beata Morawska - język angielski
Jadwiga Musialska - edukacja wczesnoszkolna
Mariola Musialska - język polski, historia
Joanna Musialska - język polski, geografia
Agnieszka Nowakowska - biblioteka
Monika Kaczmarek - język niemiecki
Anna Owczarek - edukacja wczesnoszkolna
Anna Pędziwiatr - historia, WOS, WdŻ
Dorota Pychyńska - chemia, fizyka, przyroda
Ewa Kanturska - Dybek – wychowanie przedszkolne
Agnieszka Sobczyk - religia, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia
Renata Sosin - matematyka
Agnieszka Strzała – edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Sufleta - wychowanie przedszkolne
Urszula Szewczyk – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Marzanna Świątek - informatyka, zajęcia z programowania
Danuta Tyszkiewicz – wychowanie przedszkolne
Rafał Wesołowski -pedagog
Aleksandra Wosińska - edukacja wczesnoszkolna
Barbara Wysocka – wychowanie przedszkolne
Administracja i obsługa
Anna Biniek- sekretarz szkoły
Grażyna Knapik - pracownik obsługi
Dorota Bednarek - pracownik obsługi
Elżbieta Trela - pracownik obsługi
Alina Dorożyńska - pracownik obsługi
Eugeniusz Jażdżyk - konserwator
Monika Rzepecka - pomoc kuchenna
Zofia Drzazga - pracownik obsługi
Iwona Kończak - indendent
Małgorzata Uryasz – pomoc kuchenna
Anna Cieluch – kucharka
K. Kupis – pomoc nauczyciela, pracownik obsługi
G. Sowizdrzał - pomoc nauczyciela, pracownik obsługi

ugiOpublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Marzanna Świątek
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 224