bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni i biblioteki szkolnej

Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły

 REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI
ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ


1. Biblioteka jest szkolnym Multimedialnym Centrum Informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
2. Zbiory udostępniane są czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
3. Klasy, koła zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
4. Multimedialne Centrum Informacji czynne jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
5. Z komputerów znajdujących się w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w celach edukacyjnych.
6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 4 tygodni z możliwością prolongaty.
8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tej samej książki lub po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej książki.
11. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór na czas ferii i wakacji.
12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
13. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
14. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje się nauczycielowi. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
15. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
16. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego
17. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez obowiązku ich zwrotu.
18. Warunki korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określone są zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 05.11.2015
Dokument oglądany razy: 780