bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Klonowej

Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej
przy Zespole Szkół w Klonowej

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na tablicy informacyjnej.
3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać do dyrektora szkoły.
4. Z urządzeń siłowni zewnętrznej należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
5. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.
6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
7. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się:
a) wprowadzania psów
b) gry w piłkę
c) zaśmiecania terenu
d) niszczenia urządzeń
e) wspinania się na urządzenia
8. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność finansową odpowiednią do szkody.
9.Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.Opublikował: Marzanna Świątek
Publikacja dnia: 11.03.2020
Podpisał: Renata Więzowska
Dokument z dnia: 03.11.2015
Dokument oglądany razy: 738